Recomandări pentru utilizarea discurilor abrazive de debitat și debavurat

În vederea obținerii unor performanțe maxime în utilizarea discurilor abrazive de debitat și debavurat și evitării evenimentelor neplăcute în timpul exploatării (spargerea discurilor, vibrații etc.), este indicată cunoașterea anumitor reguli de exploatare:

 • verificarea instrucțiunilor de lucru și a parametrilor funcționali ai mașiniiînainte de montarea produsului abraziv, corelarea acestora cu marcajele înscrise pe eticheta discului
 • respectarea prescripțiilor certificatului de calitate, a declarației de conformitate, valoarea RPM de pe etichetă,  valoarea MAXIMĂ – viteza maximă de lucru nu trebuie depășite
 • atenție la bara colorată de pe etichetă:
  • Galben 60 m/s
  • Roșu 80 m/s
 • se vor folosi numai discuri adecvate mașinii, diametrul discului utilizat fiind dictat de caracteristicile ei, respectiv de diametrul carcasei, acestea fiind corelate
 • nu se vor monta discurile abrazive pe mașină fără flanșele de strângerefolosiți numai flanșele originale, a căror diametru trebuie  fie minim 1/3 din diametrul discului.
 • respectarea toleranței de maxim 0,5 mm între diametrul alezajului discului și diametrul arborelui mașiniiSe elimină în acest mod vibrațiile sau spargerea (din acest motiv) în timpul exploatării discului
 • se va evita înclinarea discului la tăierea cu mașini portabile, aceasta provocând încărcarea laterală excesivă
 • intrarea în material se va face în sensul de rotație al discului; conduceți discul drept pe direcția de tăiere
 • nu apăsați în momentul tăierii, greutatea mașinii este suficientă;
 • nu debavurați cu discuri pentru debitat.
 • nu lucrați cu mașini fără dispozitivele de protecțieAsigurați  acestea sunt în stare bună și sunt montate corespunzător.

Utilizați produse inscripționate cu normele europene de securitate, EN corespunzătoare:

 • SR EN 12413 „Cerințe de securitate pentru corpuri abrazive”.
 • SR EN 13743 „Condiții de securitate pentru produse abrazive aplicate”

Folosiţi ochelari de protecţie.

Folosiți căști de protecție.

Citiți instrucțiunile de folosire.

A nu se folosi pentru debavurare. Disc pentru debitare.

A se folosi pentru piatră

Folosiţi mască de praf.

Folosiți mănuși de protecție.

A se folosi pentru debavurare

A se folosi pentru metal.